OktO – Info panely

OktO je platforma pre vzdialené ovládanie zobrazovacích zariadení (monitor, TV, reklamný panel, či projektor) Pri návrhu sme sa snažili maximálne miniaturizovať a automatizovať celý produkt, aby práca s ním bola intuitívna a jednoduchá. OktO je schopný zobraziť rôzne typy médií od obrázkov, cez audio a video súbory, powerpoint prezentácie, až po webové stránky. Pokiaľ je pripojený do internetu, je možné interaktívne upravovať a meniť práve zobrazované médium, či nahrávať nové médiá. To Vám umožní reagovať na neplánované situácie, ale taktiež dodatočne upravovať zobrazovaný obsah bez ďalšieho utrácania. Okrem nastavenia playlistu (zoznamu po sebe nasledujúcich médií) a možnosti spustiť takýto list v nekonečnej slučke, je tiež možné nastaviť spustenie média ako reakciu na vonkajší podnet (konkrétny čas, intenzita svetla, pohyb, alebo zvuk) a tak vytvoriť interaktívny zážitok z používania. OktO má dve základné možnosti využitia a to ako kioskový systém, alebo systém informačných a riadiacich panelov.

OktO K

Dotykom ovládaný informačný kiosk v závesnej, alebo voľne stojacej aplikácií, poskytujúci všetky vyššie spomenuté výhody doplnené o možnosť interaktívneho ovládania dotykom. Miniaturizácia riešenia umožňuje vytvorenie závesného riešenia s hĺbkou len 5 centimetrov. Pri inštalácií dvoch a viac kioskov, ktoré sú pripojené do internetu je tieto možné ovládať z jedného prístupového bodu. Nahrávanie médií, alebo iné úpravy tak stačí spraviť len jeden krát a zmena sa aplikuje na vybrané kiosky automaticky.

OktO P

Systém panelov a monitorov schopný zobrazovať potrebné dáta na verejných priestranstvách, vo výrobných halách, priestoroch čakární, staničných hál, galérií, či múzeí. Je možné využiť už existujúce zobrazovacie zariadenia, pokiaľ disponujú štandardizovaných digitálnym, alebo analógovým vstupom (VGA, DVI, hdmi, DisplayPort) OktO je tak malé, že ho strčíte do vrecka nohavíc a preto sa dá pripevniť na monitor zo zadu. Podporuje aj standardizované VESA zavesenie. Rovnako je možné použiť dotykové panely a umožniť aj dotykové ovládanie.

OktO ADMIN

Administračné rozhranie umožňujúce všetky spomenuté riadiace funkcie. Úprava a pridávanie nových médií. Tvorba playlistov a ich modifikácie. Nastavovanie prehrávania a reakcií na vonkajšie podnety (konkrétny čas, intenzita svetla, pohyb, alebo zvuk) Možnosť interaktívne prideľovať médiá do jednotlivých zobrazovacích zariadení (kiosk, informačný panel) Tak ako každý náš produkt je aj Okto ADMIN optimalizovaný tak pre beh na klasických PC, ako aj na tabletoch a smartfónoch.

Detaily produktu

  • Server: J2EE
  • Klient: Web

Vyskúšajte si online demo

Share This Project